O podjetju

NAŠE PODJETJE

Zgodba družinskega podjetja Petek sega v 90 leta, kjer se je podjetje prvenstveno ukvarjalo z gostinsko dejavnostjo. K tej dejavnosti so se kasneje pripojili avtobusni prevozi, kjer se  opravlja  več pogodbenih prevozov za osnovne šole na Goričkem. Podjetje opravlja prevoze tudi na širšem prostoru  Slovenije in Evrope. V nadaljevanju je 2011 bila izgrajena sodobna samopostrežna avtopralnica MIX namenjena pranju osebnih in tovornih vozil.

 

Januarja 2010 je bilo ustanovljeno hčerinsko podjetje Biohica d.o.o., ki se ukvarja s predelavo lesne biomase, proizvodnjo elektrike in toplotne energije in prodajo lesnih produktov za ogrevanje ( sekanci, peleti, briketi ).

Potrebujete naš prevoz? Kontaktirajte nas.

Vaša mnenja

S podjetjem Petek Tour sodelujemo že kar nekaj let in morem priznati, da vedno so se držali dogovorov in upoštevali naše želje. Zelo profesionalen odsnos in dobro opremljeni avtobusi.

Vedno, ko rabimo prevoz potnikov za potrebe našega podjetja, najamemo podjetje Petek Tour in vedno smo bili zelo zadovoljni.